Aanvraag omgevingsvergunning voor percelen aan de Kranengoorweg en de Enschedesestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 108
Publicatiedatum
30-08-2017
Einddatum
11-10-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van verschillende bomen op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 108, Kranengoorweg in Losser en een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 4800.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.