Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het dorpsfeest 'Buitengewoon Beuningen'

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het dorpsfeest 'Buitengewoon Beuningen'

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Sportveld Beuningen, de heer A.H.J. Berning, Lomanskamp 3, 7588 SC Beuningen voor het houden van het dorpsfeest ‘Buitengewoon Beuningen’.  
    • Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 september 2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur. En zondag 24 september 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur, op het sportveld aan de Beuningerstraat 64, 7588 RG in Beuningen.

Datum bekendmaking 26 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.