Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Sint Maartenstraat 57 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
24-07-2017
Einddatum
04-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Sint Maartenstraat 57 in Losser

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer P. Naafs  tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Café ‘t Raedthuys, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser gedurende het tijdvak van 25 juli 2017 tot 25 juli 2018.

Datum bekendmaking 24 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.