Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten tot het houden van een kansspel tijdens het Brueghelfestijn 2017

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten tot het houden van een kansspel tijdens het Brueghelfestijn 2017

Gelet op art. 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Carnavalsverenigingen De Martinikerlkes, de Pol 42, 7581 CZ Losser om vergunning tot het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn 2017 op 3 september 2017 in Losser.

Datum bekendmaking 26 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.