Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Marathon op Erve Beverborg in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 15
Publicatiedatum
20-07-2017
Einddatum
31-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Marathon op Erve Beverborg in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Loopvereniging Dionysos, de heer J. Kolner, Landweerstraat 15, 7591 AL Denekamp voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Marathon op Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH De Lutte, op 14 oktober 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 20 juli 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.