Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 29 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BS 29
Publicatiedatum
02-08-2017
Einddatum
13-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 29 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning op het perceel Lutterstraat 29, 7581 BS Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.