Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bentheimerstraat 80 in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 80
Publicatiedatum
20-11-2017
Einddatum
01-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bentheimerstraat 80 in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer F. Oppers voor het uitoefenen van het horecabedrijf de Twentse Nar, gevestigd aan de Bentheimerstraat 80, 7587 NJ in De Lutte.

Datum bekendmaking 20 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.