Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van klootschietwedstrijden in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
23-11-2017
Einddatum
04-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van klootschietwedstrijden in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Kogelwerpvereniging Vooruit-Losser, Dingeldeinstraat 10, 7582 ZL Losser voor het houden van klootschietwedstrijden op zondag 28 januari 2018 en zondag 18 februari 2018 van 09.00 uur tot 11.30 uur aan de Ravenhorsterweg in Losser.¹

Datum bekendmaking 23 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.