Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een kerstmarkt in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
17-11-2017
Einddatum
29-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een kerstmarkt in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Ondernemers Club Overdinkel, de heer Olde Hanter, Spinnersweg 64 7586 CJ Overdinkel voor het houden van de Kerstmarkt in Overdinkel op zondag 10 december 2017 van 13.00 uur tot 19.00 uur aan het  Dorpsplein in Overdinkel.

Datum bekendmaking 17 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.