Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Bentheimerstraat 80 in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 80
Publicatiedatum
17-11-2017
Einddatum
29-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Bentheimerstraat 80 in De Lutte

Op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café Restaurant de Twentse Nar, de heer F. Oppers, Bentheimerstraat 80, 7587 NJ De Lutte tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf gedurende het tijdvak van 18 november 2017 tot en met 17 december 2018.

Datum bekendmaking 17 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.