Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 30 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
29-11-2017
Einddatum
10-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 30 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van een eik op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.