Aanvraag omgevingsvergunning Beatrixstraat 2 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AG 2
Publicatiedatum
29-11-2017
Einddatum
10-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beatrixstraat 2 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een woning op het perceel Beatrixstraat 2, 7587 AG De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.