Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Brinkstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 19
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Brinkstraat in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer D. van Vu, J.H. Molkenboerstraat 57, 7574 XG Oldenzaal, tot innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese bakproducten op de zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur op het trottoir aan de Brinkstraat naast huisnummer 19 in Losser voor de duur van één jaar van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018.

Datum bekendmaking 15 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.