Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Koningsdag in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de Koningsdag in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • het Oranje Comité Losser, mevrouw I.A.M. Koop, Honingloweg 26, 7581 PK Losser voor het houden van de Koningsdag voor kinderen op donderdag 27 april 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur op het Raadhuisplein in Losser.

Datum bekendmaking 15 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.