Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Hoofdstraat 92 in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 92
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de Hoofdstraat 92 in Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer R. Said, Robert Scottstraat 70, 7534 ZT Enschede voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Restaurant Pizzeria Antonio, Hoofdstraat 92, 7586 BV Overdinkel gedurende het tijdvak van 18 maart 2017 tot en met 18 maart 2018.

Datum bekendmaking 15 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.