Kennisgeving mobiel puinbreken Rotermansweg 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
 • 7586RZ 4
Publicatiedatum
22-03-2017
Einddatum
03-05-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Rotermansweg 4 in Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

Beschrijving

 • Loonbedrijf Beusink B.V, Vredensebaan 1a, Rekken.
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel
  • Periode: vanaf 3 april 2017
  • Verwachte hoeveelheid: 800 ton
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
  • Geluid (bronvermogen): 118
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3.6

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH.