Aanvraag omgevingsvergunning aan het toekomstige adres Waterradmolen in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3659
Publicatiedatum
28-03-2017
Einddatum
09-05-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een dubbel woonhuis op de percelen met de kadastrale aanduiding sectie G, nummers 3659 en 3660, toekomstig adres aan de Waterradmolen in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.