Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 6 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 6
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 6 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 1 populier op het perceel Rosmolen 6, 7587 RP De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.