Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Bella Pyramide in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JD 57
Publicatiedatum
19-06-2017
Einddatum
31-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Bella Pyramide in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer A. Younes en mevrouw L. Bahora voor het uitoefenen van het horecabedrijf Bella Pyramide, gevestigd aan De Brink 57, 7581 JD in Losser.

Datum bekendmaking 19 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.