Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement 'Oplevering programma Hart voor Overdinkel' in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
16-06-2017
Einddatum
28-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het evenement 'Oplevering programma Hart voor Overdinkel' in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser voor het houden van het evenement ‘Oplevering programma Hart voor Overdinkel’ op vrijdag 7 juli 2017 van 13.30 uur tot 24.00 uur voor het Kulturhus aan de Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG in Overdinkel.

Datum bekendmaking 16 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij  de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.