Aanvraag omgevingsvergunning aan de Oosterhof in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9784
Publicatiedatum
28-06-2017
Einddatum
09-08-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 5 rijwoningen op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 9784 aan de Oosterhof in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.