Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café Restaurant Jossie in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 13
Publicatiedatum
13-09-2017
Einddatum
25-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café Restaurant Jossie in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer J.A. Haarhuis en mevrouw J. Haarhuis-Aaltink voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café Restaurant Jossie, gevestigd aan de Dorpstraat 13 in De Lutte.

Datum bekendmaking 15 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.