Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Halloween" in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
15-09-2017
Einddatum
27-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Halloween" in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Centrum Management Losser, mevrouw M. Dieperink, p/a Kosterstraat 1, 7581 GA Losser  voor het houden van het evenement ‘’Halloween’’ in het centrum van Losser op zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 15 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.