Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Melden van het brandveilig gebruik van het Kultuurhus het Trefhuus tijdens het jubileumconcert van de Grenslandkapel op het adres Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.