Kennisgeving mobiel puinbreken Dorpstraat 48 in de Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
 • 7587AD 48
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Dorpstraat 48 in de Lutte

Bij de gemeente Losser zijn kennisgevingen krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

Beschrijving

 • Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Dorpstraat 48, 7587 AD De Lutte.
  • Periode: 29 september tot 29 oktober 2017.
  • Verwachte hoeveelheid: 1.500 ton.
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin, menggranulaat.
  • Geluid (bronvermogen): 111 dB(A).
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: maximaal 3 werkdagen.

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgevingen bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377492.