Aanvraag omgevingsvergunning Oude Dijk 40 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RW 40
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oude Dijk 40 in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een eikenboom op het perceel Oude Dijk 40, 7588 RW Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.