Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 70 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 70
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 70 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vergroten van een dakkapel op het perceel Lossersestraat 70, 7587 PZ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.