Aanvraag omgevingsvergunning Foksweg 7 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Foksweg 7 in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een kapschuur op het perceel Foksweg 7, 7588 PM Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.