Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 58 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PN 58
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 58 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een eikenboom op het perceel Enschedesestraat 58, 7582 PN Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.