Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 113 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PM 113
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 113 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een tijdelijke woonunits op het perceel Enschedesestraat 113, 7582 PM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.