Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsfeesten in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
27-12-2017
Einddatum
07-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsfeesten in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Carnaval Losser, de heer H.G.Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD voor het houden van de carnavalsfeesten in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden;
  • Vrijdag 9 februari 2018 van 19.00 uur tot zaterdag 10 februari 2018 01.00 uur;
  • Zaterdag 10 februari 2018 van 16.00 uur tot zondag 11 februari 02.00 uur;
  • Zondag 11 februari 2018 van 16.00 uur tot maandag 12 februari 02.00 uur;
  • Maandag 12 februari 2018 van 19.00 uur tot dinsdag 13 februari 03.00 uur;
  • Dinsdag 13 februari 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 18 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.Standaard procedure tekst.