Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-12-2017
Einddatum
01-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken ten behoeve van de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 2 januari 2018 in het gemeentehuis van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Datum bekendmaking 21 december 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.