Aanvraag omgevingsvergunning aan de Havezatensingel in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9526
Publicatiedatum
27-12-2017
Einddatum
07-02-2018

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummers 9526, 8929 en 9388, toekomstig adres aan de Havezatensingel in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.