Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 21 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RB 21
Publicatiedatum
21-12-2017
Einddatum
01-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 21 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Milieuneutraal veranderen van een inrichting op het perceel Lossersedijk 21, 7587 RB De Lutte.

Procedure

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:
Milieuneutraal veranderen van een inrichting op het perceel Lossersedijk 21, 7587 RB De Lutte.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.