Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 263 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AG 263
Publicatiedatum
27-12-2017
Einddatum
07-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 263 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verbouwen van een woning op het perceel Kerkhofweg 263, 7586 AG Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.