Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de voetbalwedstrijd Everton FC tegen FC Twente op het sportpark De Stockkker in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AP 33
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
24-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de voetbalwedstrijd Everton FC tegen FC Twente op het sportpark De Stockkker in De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Katholieke voetbal vereniging Quick’20, de heer J. Keizer, Primulastraat 15, 7572 AS in Oldenzaal voor het houden van de voetbalwedstrijd Everton FC tegen FC Twente op het sportpark De Stockakker van SV De Lutte, Pastoor Geerdinkstraat 33 in De Lutte op woensdag 19 juli 2017 van 17.00 uur tot 23.30 uur.

Datum bekendmaking 13 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.