Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de voetbalwedstrijd FC Twente - Everton FC in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
24-08-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de voetbalwedstrijd FC Twente - Everton FC in De Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het houden van:

Beschrijving

 • de voetbalwedstrijd FC Twente – Everton FC welke wordt gehouden op woensdag 19 juli 2017 op sportpark De Stockakker te De Lutte. De volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer met uitzondering van fietsers tussen 17:00 – 23:30 uur:
  • Lossersestraat/Plechelmusstraat, tussen Dorpstraat en Leeuwerikstraat;
  • Dorpstraat, tussen Beatrixstraat/Merelstraat en Spechtstraat.
 • Voorts een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen voor de volgende weg:
  • Bentheimerstraat, tussen Bavelsweg en Kroepsweg.
 • en een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg voor de volgende wegen:
  • Plechelmusstraat;
  • Nieuwstraat;
  • Boerrichterstraat;
  • Beatrixstraat;
  • Dorpstraat;
  • Irenestraat;
  • Margrietstraat;
  • Het Haverkotte;
  • Lossersestraat, ter hoogte van uitrit brandweerkazerne;
  • Leeuwerikstraat;
  • Nachtegaalstraat;
  • Merelstraat;
  • Spechtstraat;
  • Appelvinkstraat;
  • Tapuitstraat.

Datum bekendmaking 13 juli 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.