Aanvraag omgevingsvergunning op De Saller II-b in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9526
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning verleend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 6 woningen, type Lavendel, De Saller II-b, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummers 9526, 9602, 9674, 9867 en 9870.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.