Aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 26 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PK 26
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 26 in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning verleend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een bedrijfsruimte ter vervanging van een bestaande opstal op het perceel Mekkelhorsterstraat 26, 7588 PK Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.