Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 7 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RB 7
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 7 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanleggen van een rijbak op het perceel Invalsweg 7, 7586 RB Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.