gehandicaptenparkeerplaats Hofkamp 14

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-10-2017
Einddatum
07-12-2017
Kaart behorende bij: gehandicaptenparkeerplaats Hofkamp 14 Standaard introductie tekst.

Beschrijving

 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor een bewoner aan de Hofkamp 14  te Losser.

 

Het besluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van

28 oktober 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,

(7580 AB) Losser.

Procedure

Standaard procedure tekst.