Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnaval 2018 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581AG 1
Publicatiedatum
17-10-2017
Einddatum
28-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnaval 2018 in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

 • De heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de carnaval op het Raadhuisplein op de volgende dagen en tijden:
  • Vrijdag 9 februari van 19.00 uur tot 24.00 uur;
  • Zaterdag 10 februari van 12.00 uur tot 02.00 uur;
  • Zondag 11 februari van 18.00 uur tot 02.00 uur;
  • Maandag 12 februari van 18.00 uur tot 02.00 uur;
  • Dinsdag 13 februari van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 17 oktober 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.