Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Fair op Landgoedcamping in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Fair op Landgoedcamping in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • De heer J.F. Hulshof, Twickelerlaan 16, 7495 VG Enschede voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Fair op Landgoedcamping het Meuleman, Lutterzandweg 16, 7587 LH De Lutte op de volgende dagen en tijden:
    • Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur;
    • Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Datum bekendmaking 18 oktober 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.