Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-01-2017
Einddatum
02-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KBS Pax Christi en OBS Het Kompas, Hoofdstraat 68, 7586 BV in Overdinkel voor het houden van een carnavalsoptocht in Overdinkel op donderdag 16 februari 2017 van 13.00 uur tot 14.15 uur. De volgende route wordt gelopen: Prins Hendrikstraat-Hoofdstraat-Pastoor van Laakstraat-Spinnersweg-Dr. Ariënsstraat- Hoofdstraat-Prins Hendrikstraat.

Datum bekendmaking 19 januari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.