Aanvraag omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RA 9
Publicatiedatum
25-01-2017
Einddatum
08-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 10 houten units en 1 sanitair gebouw op het perceel Binkhorsterkerpad 9, 7587 RA De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.