Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf Hotel Smit in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 34
Publicatiedatum
15-05-2017
Einddatum
26-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf Hotel Smit in Losser

Op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet is een gewijzigde slijterijvergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer H.G. Poorthuis voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf Hotel Smit, gevestigd aan de Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser

Datum bekendmaking, 15 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.