Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Oldtimer Show aan de Smuddeweg 4 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 4
Publicatiedatum
17-05-2017
Einddatum
28-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Oldtimer Show aan de Smuddeweg 4 in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Oldtimershow Losser, Voswinkelsteeg 5, 758 PK Losser voor het houden van Oldtimer Show op het terrein achter Steenfabriek de Werklust, Smuddeweg 4, 7581 PN in Losser op zondag 18 juni 2017 van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Datum bekendmaking 17 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.