Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens in de Muziekkoepel aan de Spinnersweg in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
24-05-2017
Einddatum
05-07-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens in de Muziekkoepel aan de Spinnersweg in Overdinkel

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met:

Beschrijving

 • optredens/concerten in de Muziekkoepel aan de Spinnersweg te Overdinkel, in de maanden mei, juni en juli, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer de kruising Spinnersweg/Ds. Pasmastraat op de volgende dag(en) en tijden:
  • Donderdag 11 mei 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Dinsdag 16 mei 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Woensdag 24 mei 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Donderdag 1 juni 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Donderdag 15 juni 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Maandag 26 juni 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Donderdag 6 juli 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Vrijdag 14 juli 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Maandag 17 juli 2017, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;

Datum bekendmaking 15 mei 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.