Aanvraag omgevingsvergunning Vosbultkamp 92 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GS 92
Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum
29-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Vosbultkamp 92 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het plaatsen van een tuinhuisje en een overkapping, Vosbultkamp 92, 7586 GS Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.