Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 45 De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 45
Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum
29-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 45 De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 45, 7587 RP De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.